Công nghiệp phân bổ không đều giữa các vùng, địa phương

Cập nhật, 15:18, Thứ Năm, 22/03/2018 (GMT+7)

Theo Sở Công thương, hiện trên 83% giá trị sản xuất công nghiệp (CN) ở huyện Long Hồ và TP Vĩnh Long. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CN nhìn chung quy mô vừa và nhỏ là chủ yếu, chưa có khả năng tạo bước phát triển đột phá.

Một số doanh nghiệp CN gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm, hàng tồn kho lớn; tiếp cận nguồn vốn khó khăn nên còn nhiều doanh nghiệp sản xuất cầm chừng, tạm ngừng hoạt động hoặc giải thể. Bên cạnh, tăng trưởng CN tập trung chủ yếu vào các ngành chế biến nông sản, thực phẩm; dệt may da giày.

Các ngành cao su, cơ khí, sản xuất sản phẩm kim loại, điện tử… có giá trị công nghiệp thấp, khả năng cạnh tranh yếu; chất lượng nguồn nhân lực ngành này còn thấp, đầu tư hạ tầng phụ thuộc lớn vào ngân sách nhà nước và nhất là chưa nhiều doanh nghiệp tư nhân có tiềm lực về tài chính và quy mô sản xuất kinh doanh.

NGUYỄN HOÀNG