Lao động hợp tác xã TT-CN thu nhập ổn định 3 triệu/tháng

Cập nhật, 14:48, Thứ Năm, 22/03/2018 (GMT+7)

Hiện trên địa bàn huyện Vũng Liêm đã hình thành 36 hợp tác xã (HTX) trên các lĩnh vực. Trong đó có 10 HTX hoạt động lĩnh vực tiểu thủ- công nghiệp, với tổng số 89 thành viên. Các HTX tiểu thủ- công nghiệp có tổng vốn điều lệ 9,6 tỷ đồng.

Trong năm qua, các HTX này hoạt động khá hiệu quả, với tổng doanh thu 25,9 tỷ đồng, lợi nhuận 730 triệu đồng. Các HTX tiểu thủ công nghiệp thu hút giải quyết việc làm thường xuyên cho 680 lao động và thu nhập bình quân của lao động làm việc trong các HTX khoảng  3 triệu đồng/tháng.

Các HTX tiêu biểu là HTX sản xuất và chế biến cây lác đã tận dụng nguyên liệu sẵn có ở địa phương để sản xuất, gia công các sản phẩm thảm lục bình, mây tre, xe lõi lác… cho các công ty, doanh nghiệp ở trong và ngoài tỉnh.

Một số HTX đã được tiếp cận các chương trình khuyến công của tỉnh để ứng dụng, đổi mới thiết bị công nghệ trong sản xuất, nâng cao chất lượng lao động và chất lượng sản phẩm, hiệu quả bền vững.

ĐÀO NHIỄN