TP Vĩnh Long: Chuyển đổi 8/10 hợp tác xã

Cập nhật, 14:03, Thứ Năm, 15/12/2016 (GMT+7)

Tính đến nay, TP Vĩnh Long có tổng số 10 hợp tác xã (HTX), trong đó thành lập mới 1 HTX, chuyển đổi 8 HTX theo Luật HTX năm 2012, đạt 89% so với kế hoạch; có 22 tổ hợp tác hoạt động không lương, hợp tác trong 3 khâu thời vụ, thủy lợi và công tác khuyến nông.

Chất lượng hoạt động của các HTX tương đối tốt trong lĩnh vực nông nghiệp, vận tải; còn HTX lĩnh vực xây dựng hoạt động trung bình.

Nguyên nhân: Trong quá trình triển khai, các HTX và tổ hợp tác còn một số khó khăn trong vấn đề hỗ trợ đất- nhất là các HTX nông nghiệp; sự cạnh tranh kinh tế thị trường; tình hình thiên tai dịch bệnh; giá cả lên xuống bất thường; nhiều hợp tác xã không hoạch toán đầy đủ trong phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ rủi ro cao; cơ chế chính sách còn dừng lại ở văn bản chưa thật sự đi vào cuộc sống nên khó triển khai thực hiện, các HTX và tổ hợp tác khó cạnh tranh với các thành phần kinh tế khác,...

Ngoài ra do sự phát triển không đồng đều giữa các địa phương, lĩnh vực, loại hình HTX- tổ hợp tác, trình độ đội ngũ cán bộ quản lý chưa đáp ứng yêu cầu vận hành theo cơ chế thị trường, chưa thường xuyên đổi mới về tổ chức hoạt động theo đúng nguyên tắc và giá trị của kinh tế tập thể nên thiếu động lực để phát triển.

Trong thời gian tới, TP Vĩnh Long sẽ thành lập Hội đồng giải thể bắt buộc đối với các HTX hoạt động không hiệu quả.

Qua đó, tiếp tục củng cố và phát triển kinh tế tập thể, nhất là tập trung củng cố hoạt động các HTX thuộc lĩnh vực xây dựng.

NGHĨA NHÂN (TP Vĩnh Long)