TP Vĩnh Long: Các hợp tác xã- tổ hợp tác còn gặp khó

Cập nhật, 14:04, Thứ Năm, 15/12/2016 (GMT+7)

Toàn TP Vĩnh Long hiện có 10 hợp tác xã (HTX), trong đó thành lập mới 1 HTX và có 8 HTX chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012. Có 27 tổ hợp tác hoạt động không lương, hợp tác ở 3 khâu: thời vụ, thủy lợi và khuyến công.

Hiện, địa phương gặp khó trong vấn đề hỗ trợ đất đai cho các HTX nông nghiệp; do sự cạnh tranh kinh tế thị trường, tình hình thiên tai, dịch bệnh, giá cả lên xuống thất thường, nhiều HTX không hoạch toán đầy đủ trong phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ rủi ro cao, cơ chế chính sách còn dừng lại ở văn bản chưa đi vào cuộc sống nên khó thực hiện, khó cạnh tranh với các thành phần kinh tế khác; có sự phát triển không đồng đều giữa các địa phương, lĩnh vực, loại hình HTX- tổ hợp tác; trình độ đội ngũ cán bộ quản lý chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của cơ chế thị trường; các HTX- tổ hợp tác chưa thực sự đổi mới về tổ chức hoạt động theo đúng nguyên tắc và giá trị của kinh tế tập thể nên thiếu động lực để phát triển.

Năm 2017, Thành ủy Vĩnh Long chỉ đạo quyết liệt về phát triển kinh tế tập thể ở các địa phương, tạo điều kiện để kinh tế tập thể phát triển có hiệu quả; đồng thời thực hiện tốt các chính sách khuyến công để hỗ trợ, khuyến khích phát triển công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp.

NGUYỄN XUÂN