Xây dựng nhiều mô hình có hiệu quả kinh tế cao

Cập nhật, 08:16, Thứ Tư, 14/12/2016 (GMT+7)

Năm qua, thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, huyện Vũng Liêm đã xây dựng nhiều mô hình có hiệu quả kinh tế cao, tạo được sự đồng thuận của nhân dân.

Đó là mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa 2.847ha (tăng 659ha), năng suất tăng 0,2- 0,3 tấn/ha và lợi nhuận tăng 3- 4 triệu đồng/ha so với diện tích ngoài mô hình.

Đối với vườn cây ăn trái, có mô hình bưởi da xanh ở 2 xã Thanh Bình, Quới Thiện, thu nhập từ 400- 600 triệu đồng/ha/năm, lợi nhuận từ 200- 300 triệu đồng/ha/năm; trồng cam sành trên đất ruộng 501ha ở 11 xã, thu nhập từ 700 triệu- 1 tỷ đồng/ha/năm (từ năm thứ 2 trở đi), lợi nhuận 300- 500 triệu đồng/ha/năm; xoài Xiêm núm đạt chuẩn VietGAP 50ha ở xã Quới An và Trung Chánh, thu nhập từ 300- 500 triệu đồng/ha/năm, lợi nhuận từ 120- 160 triệu đồng/ha/năm.

Trong năm 2017, thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, huyện Vũng Liêm được tỉnh chọn làm điểm chỉ đạo sản xuất kinh tế vườn và chăn nuôi. Đây là điều kiện để huyện phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

BÙI THANH