Giá bán điện bình quân năm 2016 là 1.660 đ/kWh

Cập nhật, 15:09, Thứ Tư, 14/12/2016 (GMT+7)

So cùng kỳ, giá bán điện tăng 44,51 đ/kWh, vượt 26 đ/kWh so kế hoạch năm.

Theo BCĐ Điều hành cung cấp điện tỉnh, trong năm, Công ty Điện lực Vĩnh Long đã phát triển 10.175 khách hàng, nâng tổng số lên 292.940 khách hàng; Hợp tác xã Điện Mang Thít phát triển 13 khách hàng, nâng tổng số 2.940 khách hàng.

Mặt khác, trong năm, Công ty Điện lực Vĩnh Long đã kiểm tra sử dụng điện 84.040 khách hàng.

Trong đó, đã phát hiện 37 vụ, truy thu 36 vụ (64.927 kWh với 180 triệu đồng). Bên cạnh, Thanh tra Sở Công thương có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 39 vụ vi phạm sử dụng điện, 1 vụ vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp với số tiền là 227,5 triệu đồng.

Toàn tỉnh hiện có 99,7% hộ dân có điện. Sản lượng điện thương phẩm cả năm ước đạt 824,9 triệu kWh, tăng 11,6% so cùng kỳ 2015. Trong năm, đã tiết kiệm được 23,4 triệu kWh, đạt 134,3% kế hoạch năm.

NAM ANH