Năm 2016 phát triển và nâng cấp sửa chữa 15 chợ

Cập nhật, 14:54, Thứ Năm, 22/12/2016 (GMT+7)

Theo Sở Công thương, trong năm 2016, toàn tỉnh xây dựng phát triển mới và nâng cấp sửa chữa 15 chợ, vượt 25% kế hoạch năm, với tổng vốn đầu tư trên 25,9 tỷ đồng.

Bên cạnh, phát triển mới 1 siêu thị mini trong khu vực chợ An Bình (vốn đầu tư 700 triệu đồng). Toàn tỉnh hiện có 6 siêu thị, 115 chợ gồm: 1 chợ hạng I, 17 chợ hạng II, 97 chợ hạng III và chợ tạm.

Đến nay, đã có 12 doanh nghiệp và 7 hợp tác xã tham gia đầu tư xây dựng kinh doanh, khai thác quản lý 25 chợ trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, thực hiện chuyển đổi mô hình ban quản lý chợ sang doanh nghiệp là 7 chợ và chuyển đổi sang mô hình hợp tác xã 9 chợ, còn lại 7 chợ do doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng khai thác quản lý và có 2 chợ tư nhân, 1 khu thương mại dịch vụ.

Cũng theo Sở Công thương, trong năm 2016 toàn tỉnh đã có thêm 5 chợ đạt tiêu chí nông thôn mới là chợ Thuận An (TX Bình Minh), chợ An Phước (Mang Thít), chợ Tân Thới (Long Hồ), chợ Trung Hiếu, chợ Hiếu Thành (Vũng Liêm), nâng tổng số chợ xã đạt tiêu chí nông thôn mới lên 67 chợ.

LÝ AN