Triển khai quyết liệt, mạnh mẽ công tác chuyển đổi số

Cập nhật, 22:55, Thứ Sáu, 03/03/2023 (GMT+7)

Ngày 2/3, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động BCĐ Chuyển đổi số (CĐS) năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Trong năm 2022, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có nhiều đổi mới trong chỉ đạo, điều hành, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin đã mang lại chuyển biến tích cực. Nổi bật, chỉ số CĐS cấp tỉnh năm 2021 tăng 20 bậc so với năm 2020; trong đó các tiêu chí an toàn thông tin mạng tăng 29 bậc.

Tỉnh đã thành lập tổ công nghệ số cộng đồng với 107 tổ xã và 752 tổ ấp, nhằm từng bước đưa CĐS đến cộng đồng. Công tác triển khai thực hiện kinh tế số được các ngành quan tâm thực hiện. Một số ứng dụng dùng chung tiếp tục được triển khai đáp ứng nhu cầu giao tiếp của người dân, doanh nghiệp với cơ quan nhà nước cũng như phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và giải quyết công việc của cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh.

Ông Lữ Quang Ngời- Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ CĐS tỉnh, đề nghị cần tiếp tục triển khai quyết liệt, mạnh mẽ công tác CĐS. Theo đó, lưu ý chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện công tác CĐS; phổ biến, quán triệt vai trò, tầm quan trọng của CĐS. Bên cạnh đó, phát huy tổ công nghệ số cộng đồng, chú trọng công tác tập huấn chuyên môn; nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác công nghệ thông tin, phục vụ công tác CĐS; huy động nguồn lực phát triển hạ tầng số…

AN CHI