Chú trọng nghiên cứu trong trường học, ứng dụng khoa học - công nghệ vào đời sống

Cập nhật, 06:09, Thứ Hai, 20/02/2023 (GMT+7)

(VLO) Theo Sở KH - CN, thời gian qua hoạt động nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào đời sống và sản xuất được quan tâm, đẩy mạnh.

Trong đó, hoạt động nghiên cứu ứng dụng ở các sở ngành, các trường ĐH, CĐ đã có chuyển biến rõ nét, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, giải quyết những vấn đề bức thiết trong phát triển các ngành, lĩnh vực và phục vụ phát triển kinh tế nông thôn.

Giai đoạn 1992 - 2021 đã phê duyệt danh mục 388 nhiệm vụ; nghiệm thu công nhận, công bố kết quả, giao trách nhiệm ứng dụng 372 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh; hoàn thành dự án quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý TX Bình Minh cho sản phẩm nưởi 5năm roi.

Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các công cụ cải tiến nâng cao năng suất, chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế. Đến nay, đã triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008/9001:2015 vào hoạt động của 253 cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh; hỗ trợ 106 cơ sở, doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến nâng cao năng suất - chất lượng, chứng nhận chất lượng phù hợp tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật vào hoạt động góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm phục vụ hội nhập quốc tế.

PHƯƠNG THƯ