Vĩnh Long tăng 20 bậc về chỉ số chuyển đổi số

Cập nhật, 16:57, Thứ Hai, 08/08/2022 (GMT+7)

Đó là kết quả chỉ số chuyển đổi số (DTI) năm 2021 vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố tại phiên họp lần thứ ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số diễn ra sáng 8/8.

Báo cáo DTI 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông cho thấy, giá trị trung bình DTI cấp tỉnh là 0,4014 (tăng 32,7% so với năm 2020). Vĩnh Long xếp hạng 32/63 (ảnh), tăng 20 bậc so với DTI 2020 (52/63), trong đó nổi bật là chỉ số về an toàn thông tin mạng xếp thứ 8/63.

Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có giá trị trung bình DTI 2021 là 0,4595 (tăng 15,4% so với năm 2020), Bộ Tài chính đứng đầu về DTI của các bộ cung cấp dịch vụ công với giá trị 0,6321 (tăng so với năm 2020).

Tại phiên họp lần thứ ba, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các bộ, ngành, địa phương quyết tâm, quyết liệt, dành nguồn lực chuyển đổi số để đạt được mục tiêu đến năm 2025; theo dõi sát mức độ chuyển đổi số qua đánh giá DTI hàng năm để có những giải pháp thúc đẩy phù hợp, khắc phục những mặt hạn chế, không chạy theo phong trào.

Tin, ảnh: TẤN ANH