Từ 1/1/2023, tăng lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở lên 5%

Cập nhật, 14:55, Thứ Tư, 04/01/2023 (GMT+7)

Ngày 12/12/2022, Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 2081/QĐ-NHNN về mức lãi suất của ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2023 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN, Thông tư 32/2014/TT-NHNN và Thông tư 25/2016/TT-NHNN.

Theo đó, mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2023 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN, Thông tư 32/2014/TT-NHNN và Thông tư 25/2016/TT-NHNN là 5 %/năm (hiện hành, Quyết định 1956/QĐ-NHNN năm 2021 quy định mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2022 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở là 4,8%).

Quyết định 2081/QĐ-NHNN có hiệu lực từ ngày 1/1/2023 và thay thế Quyết định 1956/QĐ-NHNN ngày 3/12/2021.

BT (theo thuvienphapluat.vn)