Tiêu chuẩn giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần

Cập nhật, 05:35, Thứ Sáu, 02/12/2022 (GMT+7)

Bộ Y tế ban hành Thông tư số 11/2022/TT-BYT ngày 1/11/2022 quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, cấp thẻ, miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2022.

Thông tư này áp dụng đối với công chức, viên chức, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an nhân dân và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giám định pháp y, pháp y tâm thần.

* Tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên pháp y

Có trình độ ĐH trở lên thuộc một trong các chuyên ngành đào tạo quy định tại Thông tư số 09 của Bộ GD - ĐT quy định danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục ĐH phù hợp với mỗi lĩnh vực giám định.

Cụ thể: nhóm ngành đào tạo y học (trừ ngành đào tạo y học dự phòng) đối với người thực hiện giám định về lĩnh vực pháp y; nhóm ngành đào tạo dược học, ngành đào tạo hóa học đối với người thực hiện giám định pháp y về lĩnh vực độc chất; nhóm ngành đào tạo sinh học, sinh học ứng dụng đối với người thực hiện giám định pháp y về lĩnh vực y sinh…

Về nghiệp vụ giám định: phải có chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ giám định pháp y do Viện Pháp y quốc gia cấp.

Thời gian thực tế hoạt động chuyên môn: phải có thời gian thực tế hoạt động chuyên môn ở lĩnh vực được đào tạo từ đủ 5 năm trở lên. Trường hợp đã trực tiếp giúp việc trong hoạt động giám định ở tổ chức giám định pháp y thì thời gian hoạt động thực tế chuyên môn ở lĩnh vực được đào tạo từ đủ 3 năm trở lên.

* Tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên pháp y tâm thần

Trình độ chuyên môn: là bác sĩ thuộc ngành đào tạo y đa khoa đã được cấp chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đào tạo chuyên môn về tâm thần từ 6 tháng trở lên tại cơ sở đào tạo có chức năng đào tạo chuyên ngành tâm thần; hoặc bác sĩ đã được cấp văn bằng đào tạo sau ĐH chuyên khoa tâm thần.

Nghiệp vụ giám định: phải có chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ giám định pháp y tâm thần do Viện Pháp y tâm thần Trung ương hoặc Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa cấp.

Thời gian thực tế hoạt động chuyên môn: phải có thời gian thực tế hoạt động chuyên môn ở lĩnh vực được đào tạo theo quy định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ đủ 5 năm trở lên.

Trường hợp đã trực tiếp giúp việc trong hoạt động giám định ở tổ chức giám định pháp y tâm thần thì thời gian hoạt động thực tế chuyên môn ở lĩnh vực được đào tạo từ đủ 3 năm trở lên.

BT (theo chinhphu.vn)