Bộ GD - ĐT phê duyệt đơn vị được tổ chức thi IELTS, Linguaskill

Cập nhật, 05:38, Thứ Ba, 29/11/2022 (GMT+7)

Ngày 17/11/2022, Bộ GD - ĐT đã phê duyệt đơn vị được tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh IELTS, Linguaskill lần lượt tại Quyết định số 3730/QĐ-BGDĐT và Quyết định số 3731/QĐ-BGDĐT. Thời hạn hoạt động liên kết này là 5 năm kể từ ngày 17/11/2022.

* Đối với chứng chỉ tiếng Anh IELTS

Quyết định 3730/QĐ-BGDĐT phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Công ty TNHH Giáo dục IDP (Việt Nam) và Công ty IELTS Australia Pty Ltd (Australia).

Công ty TNHH Giáo dục IDP có trách nhiệm thông báo bằng văn bản lịch thi với cơ quan chuyên môn về giáo dục nơi tổ chức trước 5 ngày tính đến ngày tổ chức thi. Gửi báo cáo về các hoạt động liên quan đến việc tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS theo định kỳ 6 tháng/lần.

* Đối với chứng chỉ tiếng Anh Linguaskill

Quyết định 3731/QĐ-BGDĐT phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Linguaskill giữa Công ty CP Nghiên cứu, ứng dụng và thực nghiệm công nghệ REAP và Tổng hiệu trưởng, Thạc sĩ và Học giả của ĐH Cambridge hoạt động thông qua tổ chức trực thuộc Nhà Xuất bản và Hội đồng Khảo thí ĐH Cambridge.

Trước đó, ngày 11/11/2022, Bộ GD - ĐT ban hành Quyết định 3646/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt liên kết tổ chức cấp chứng chỉ tiếng Anh Aptis giữa 5 công ty và Hội đồng Anh.

Các công ty liên kết tổ chức cấp chứng chỉ tiếng Anh Aptis với Hội đồng Anh bao gồm: Công ty TNHH British Council (Việt Nam), Công ty CP Truyền thông giáo dục và thời đại, Công ty TNHH Thương mại và Phát triển giáo dục Việt Nam, Công ty TNHH Công nghệ và Phát triển giáo dục thời đại, Công ty TNHH ETE Việt Nam. Thời hạn hoạt động của các đơn vị và Hội đồng Anh là 5 năm tính từ ngày 11/11/2022.

BT (theo luatvietnam.vn)