Các trường hợp thu hồi thẻ kiểm định viên giáo dục đại học

Cập nhật, 14:31, Thứ Sáu, 25/11/2022 (GMT+7)

Các trường hợp thu hồi thẻ kiểm định viên giáo dục ĐH và CĐ sư phạm quy định tại Thông tư 14/2022/TT-BGDĐT ngày 10/10/2022 về kiểm định viên giáo dục ĐH và CĐ sư phạm do Bộ trưởng Bộ GD – ĐT ban hành có hiệu lực từ ngày 25/11/2022.

Cụ thể, thẻ kiểm định viên bị thu hồi khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Người được cấp thẻ không đáp ứng quy định trong thời gian mỗi 5 năm (60 tháng) sau ngày được cấp thẻ, phải tham gia ít nhất 2 đoàn đánh giá ngoài và 1 khóa bồi dưỡng thường xuyên nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ kiểm định viên do cơ sở bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên đáp ứng quy định tại khoản 2, Điều 8 Thông tư 14 tổ chức hoặc 1 khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ kiểm định viên do Bộ GD – ĐT tổ chức.

- Có hành vi gian dối để đạt yêu cầu trong kỳ sát hạch kiểm định viên;

- Cố ý đưa ra kết quả kiểm định chất lượng giáo dục không trung thực;

- Vi phạm một trong những quy định:

a) Lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn của kiểm định viên để thực hiện hành vi trái nguyên tắc của hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nhằm trục lợi từ cơ sở giáo dục, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan;

b) Móc nối, quan hệ với cơ sở giáo dục, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục để làm trái quy định pháp luật trong việc thương thảo, ký kết hợp đồng tư vấn kiểm định chất lượng giáo dục;

c) Nhận, đòi hỏi bất kỳ một khoản tiền, lợi ích nào khác từ cơ sở giáo dục và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan ngoài khoản thù lao, chi phí đã thỏa thuận theo hợp đồng đã ký kết và theo quy định pháp luật;

d) Xúc phạm danh dự hoặc hạ thấp uy tín của đồng nghiệp; lợi dụng ảnh hưởng của mình để can thiệp trái quy định vào hoạt động của đồng nghiệp;

đ) Các hành vi khác bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật.

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; bị kết án mà bản án đã có hiệu lực pháp luật.

BT (theo thuvienphapluat.vn)