Ngân hàng Nhà nước tăng mạnh nhiều loại lãi suất từ 23/9/2022

Cập nhật, 20:37, Thứ Tư, 28/09/2022 (GMT+7)

Ngày 22/9/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 1607/QĐ-NHNN về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đó, mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đều tăng.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước quy định mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 0,5%/năm (đã tăng 0,3%); lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 5%/năm (đã tăng 1%).

Riêng Tổ chức Tài chính vi mô và Quỹ Tín dụng nhân dân áp dụng mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 5,5%/năm (đã tăng 1%).

Cùng ngày, Ngân hàng Nhà nước còn ban hành thêm Quyết định 1606/QĐ-NHNN quy định về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Trong đó, lãi suất tái cấp vốn là 5%/năm, lãi suất tái chiết khấu là 3,5%/năm, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài là 6%/năm.

So với lần điều chỉnh gần nhất vào tháng 9/2020, các mức lãi suất nêu trên đều được điều chỉnh tăng thêm 1%.

Quyết định 1606/QĐ-NHNN và Quyết định 1607/QĐ-NHNN đều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/9/2022.

BT (theo luatvietnam.vn)