Giảm 50% phí khai thác thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Cập nhật, 20:28, Thứ Ba, 27/09/2022 (GMT+7)

Theo Thông tư 48/2022 ngày 3/8/2022 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tổ chức có nhu cầu khai thác thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải trả phí khai thác và sử dụng thông tin. Thông tư có hiệu lực từ ngày 17/9/2022.

Cụ thể, xác thực thông tin công dân bằng tin nhắn SMS, văn bản điện tử, văn bản giấy; tin nhắn SMS trả lời kết quả thông tin đề nghị khai thác; văn bản điện tử trả lời kết quả thông tin đề nghị khai thác qua cổng dịch vụ công; văn bản giấy trả lời kết quả thông tin đề nghị cung cấp sẽ mất phí 1.000 đ/trường hợp.

Tuy nhiên, trong thời gian từ 17/9/2022 - 31/12/2023, tổ chức, cá nhân chỉ phải trả 50% mức phí nêu trên. Kể từ ngày 1/1/2024 trở đi, áp dụng mức thu theo mức phí quy định.

BT (theo thuvienphapluat.vn)