Điều kiện đăng ký hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Cập nhật, 05:41, Thứ Năm, 22/09/2022 (GMT+7)

Đây là nội dung được nêu tại Nghị định 58/2022/NĐ-CP ngày 31/8/2022 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Cụ thể, theo Điều 10 Nghị định 58, tổ chức phi chính phủ nước ngoài thực hiện thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Có tư cách pháp nhân hợp lệ tại quốc gia, vùng lãnh thổ nơi thành lập.

- Có điều lệ, tôn chỉ và mục đích hoạt động rõ ràng, phù hợp với lợi ích cũng như nhu cầu của Việt Nam.

- Có đề xuất cụ thể về dự kiến các chương trình, dự án, phi dự án hỗ trợ phát triển, viện trợ nhân đạo tại Việt Nam trong 3 năm.

- Có đề xuất người đại diện tại Việt Nam (quy định mới).

Về thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động, Điều 11 hướng dẫn:

- Tổ chức phi chính phủ nước ngoài nộp trực tiếp hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tuyến đến Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài 1 bộ hồ sơ gồm có:

1 đơn đề nghị cấp giấy đăng ký hoạt động;

1 bản sao điều lệ, 1 bản sao giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân;

1 bản thống kê chi tiết về các chương trình, dự án, phi dự án dự kiến sẽ triển khai tại Việt Nam trong vòng 3 năm;

1 quyết định bổ nhiệm người đại diện kèm 1 bản tiểu sử, 1 bản lý lịch tư pháp mà người đó đã thường trú trong vòng 6 tháng gần nhất, 1 bản sao hộ chiếu còn hiệu lực nếu là người nước ngoài, 1 bản sao hộ chiếu, chứng minh nhân dân/căn cước công dân nếu là người Việt Nam.

Các văn bản bằng tiếng nước ngoài trong hồ sơ phải được hợp pháp hóa lãnh sự, kèm theo bản dịch tiếng Việt Nam được chứng thực, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi, có lại.

BT (theo luatvietnam.vn)