Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra 2020

Cập nhật, 14:12, Thứ Hai, 30/11/2020 (GMT+7)

Sáng 30/11/2020, Học viện Chính trị Khu vực IV phối hợp với Trường Chính trị Phạm Hùng tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra năm 2020 cho các đồng chí chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy cấp huyện và tương đương (đương chức và quy hoạch) của các tỉnh- thành khu vực Tây Nam Bộ.

Trong thời gian 5 ngày (từ ngày 30/11- 4/12), gần 120 học viên đến từ 12 tỉnh- thành sẽ được triển khai các chuyên đề nghiệp vụ công tác kiểm tra đảng, gồm: một số điểm mới về công tác xây dựng Đảng theo tinh thần dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; quan điểm của Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng hiện nay; một số vấn đề cần lưu ý trong kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; Công tác kiểm tra tài chính Đảng...

Thông qua lớp bồi dưỡng, giúp cán bộ làm công tác kiểm tra nâng cao kiến thức về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Từ đó, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng giao phó, góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tin, ảnh: PHƯƠNG THƯ