Khắc ghi lời Bác: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua"

Cập nhật, 10:17, Chủ Nhật, 11/06/2023 (GMT+7)
Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.
Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.
Đã 75 năm trôi qua nhưng sức sống “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn vẹn nguyên giá trị và ngày càng lan tỏa sâu rộng. “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tư tưởng của Người là động lực để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân không ngừng phấn đấu, ra sức thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần tham gia xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.
 
Vang mãi “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” 
 
Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, phát động phong trào thi đua yêu nước trên toàn quốc. Lời kêu gọi được truyền đi thôi thúc đồng bào và chiến sĩ cả nước ra sức thi đua, đóng góp sức người, sức của vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ rằng, thi đua không phải là nhất thời mà phải là trường kỳ, thi đua phải sát với hoàn cảnh, sát với địa phương… Thi đua là phải toàn dân, toàn diện. Trong việc thi đua ái quốc, cần phải nêu rõ tinh thần cần, kiệm, liêm, chính...
 
Cho đến nay những lời dạy của Bác Hồ về thi đua yêu nước vẫn mang nhiều ý nghĩa về giá trị thực tiễn sâu sắc. Đặc biệt trong công cuộc đổi mới và xu thế hòa nhập hiện nay, lời kêu gọi thi đua yêu nước của Bác vẫn luôn là nền tảng, là động lực thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân, mọi thành phần kinh tế, các tổ chức đoàn thể, các ban, ngành trong xã hội hưởng ứng tham gia.
 
Hưởng ứng “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đã phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, lan rộng khắp mọi mặt của đời sống xã hội, góp phần tạo nên động lực to lớn, cổ vũ, động viên đồng bào và chiến sĩ cả nước vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, chung sức, đồng lòng làm nên những thắng lợi vẻ vang.
 
Tại Vĩnh Long, các cơ quan, đơn vị, địa phương luôn duy trì, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác gắn với các phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phong trào thi đua sản xuất giỏi, phong trào xây dựng NTM…
 
Nhiều cán bộ, đảng viên thể hiện sự năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện phù hợp với chuyên đề hàng năm bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả.
 
Trong 2 năm qua, toàn tỉnh có 10.153 tấm gương (1.838 tập thể và 8.244 cá nhân, trong đó có 832 là tôn giáo, dân tộc, hộ dân và quần chúng) tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được biểu dương, khen thưởng.
 
Qua đó, đã cổ vũ, động viên, phát huy những kết quả đạt được trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân góp phần phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị. Tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị được thể hiện rõ nét, tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi tập thể, cá nhân.
 
Điển hình như phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” của Trung ương Hội LHPN Việt Nam được Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long lồng ghép với những nội dung thi đua của tỉnh hội về “Xây dựng người phụ nữ Vĩnh Long đoàn kết, nhân ái, khát vọng, phát triển”; qua đó, 100% hội LHPN cấp huyện và cơ sở đều có ban hành kế hoạch thực hiện cụ thể.
 
Nhìn chung, qua triển khai, tuyên truyền nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của cán bộ, hội viên, phụ nữ; đa số cho rằng các nội hàm của phong trào phù hợp với nhu cầu và khả năng, đáp ứng được nguyện vọng yêu cầu của chị em.
 
Bà Nguyễn Thị Kim Anh- Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, cho biết các tiêu chí xây dựng hình tượng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới đáp ứng được sự phát triển mạnh mẽ của xã hội ngày nay, đồng thời khơi dậy được tiềm năng, trí tuệ của tất cả các lực lượng phụ nữ để đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Tại hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của tỉnh, nâng cao trách nhiệm, bản lĩnh dám nghĩ, dám làm, không ngừng đổi mới sáng tạo, lấy việc nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người dân, sự phát triển của địa phương làm tiêu chí phấn đấu hướng đến xây dựng Vĩnh Long phát triển mạnh mẽ, toàn diện.

Sôi nổi các phong trào thi đua

 
Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ, các cấp, các ngành, địa phương đã triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước một cách đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm và đều khắp trên tất cả các lĩnh vực.
 
Nổi bật, phong trào thi đua “Vĩnh Long chung sức xây dựng NTM” đã trở thành phong trào trọng tâm, nòng cốt; huy động đông đảo cán bộ và các tầng lớp nhân dân tham gia góp công, góp sức cùng với chính quyền địa phương thực hiện xây dựng đường giao thông liên xã, ấp, công trình thủy lợi, nhà ở dân cư, khắc phục và hoàn thiện tiêu chí môi trường…
 
Phong trào không chỉ góp phần xây dựng địa phương ngày càng khởi sắc mà niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng ngày càng nâng cao, người dân ngày càng phát huy được vai trò chủ thể trong xây dựng quê hương.
 
Năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TX Bình Minh đã đoàn kết, nỗ lực vượt khó và quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của địa phương.
 
Kết quả, thị xã đã đạt và vượt 18/18 chỉ tiêu chủ yếu. Theo ông Nguyễn Văn Trung- Phó Chủ tịch UBND TX Bình Minh, một trong những bài học kinh nghiệm của địa phương là xem việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua là nhiệm vụ thường xuyên trong sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền và được cụ thể hóa thành các nghị quyết, kế hoạch công tác hàng năm. Bên cạnh đó, phong trào thi đua được tổ chức đến từng khóm, ấp và xây dựng những mô hình hay, những gương điển hình tiên tiến làm nòng cốt, tạo sức lan tỏa để nhân rộng…
 
Đến nay, toàn tỉnh có thêm 1 địa phương cấp huyện hoàn thành NTM, có 72/87 xã đạt NTM, 27 xã đạt NTM nâng cao. Bên cạnh, phong trào thi đua “Vĩnh Long chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025, đã phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và cộng đồng tham gia hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo vượt khó vươn lên trong cuộc sống.
 
Chỉ tính riêng năm 2022, đã hỗ trợ xây dựng hơn 2.190 ngôi nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình chính sách, các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ trên 27.400 thẻ BHYT cho người thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Các ban, ngành, đoàn thể đã vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp quỹ “Vì người nghèo” trên 36,8 tỷ đồng… Từ đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0,57%, vượt kế hoạch đề ra.
 
Và còn rất nhiều các phong trào thi đua khác có ý nghĩa do các hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh phát động đã lan rộng khắp mọi mặt của đời sống xã hội, thu hút các tầng lớp nhân dân chung sức, đồng lòng tham gia xây dựng tỉnh nhà ngày thêm đổi mới.
Các đơn vị nhận cờ thi đua của UBND tỉnh.
Các đơn vị nhận cờ thi đua của UBND tỉnh.
Phát huy sức trẻ tham gia xây dựng NTM và đô thị văn minh, mỗi năm, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã triển khai rất nhiều công trình, phần việc thanh niên phục vụ nhân dân, địa phương, mang lại giá trị phúc lợi xã hội hàng tỷ đồng.
 
Theo anh Trần Công Khánh- Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Long, khắc ghi lời Bác, tuổi trẻ Vĩnh Long đã ra sức thi đua về mọi mặt, nhiệt huyết góp sức trẻ, trí tuệ, sẵn sàng dấn thân, đảm nhận những việc khó, việc mới, tham gia vào công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà.
Theo ông Bùi Văn Nghiêm- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, toàn tỉnh cần tiếp tục phát huy vai trò những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc là những hạt nhân trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua ở cơ sở để tạo bước đột phá phát triển kinh tế- xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Bài, ảnh: YẾN- HUỆ