Đảng ủy Quân Sự tỉnh

Sơ kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cập nhật, 07:57, Thứ Năm, 23/12/2021 (GMT+7)

Ngày 21/12/2021, BCĐ 35 Đảng ủy Quân sự tỉnh Vĩnh Long hội nghị sơ kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Trong năm 2021, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và đề án “Quân đội phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa trong tình hình mới”.

BCĐ 35 Đảng ủy Quân sự tỉnh, “Lực lượng 47” các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn, hoạt động ngày càng nề nếp, chất lượng, hiệu quả; phát triển cả về số lượng và chất lượng nhóm và thành viên tham gia.

Công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong lực lượng vũ trang và xã hội, nhất là thời điểm diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026,… Đặc biệt là những kết quả trong công tác phòng chống dịch COVID-19 của Đảng và Nhà nước ta.

TRẦN ĐƯỢC- TẤN CƯỜNG