Danh sách Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII

Cập nhật, 10:39, Thứ Hai, 01/02/2021 (GMT+7)

 

 Hoi nghi lan thu 1 Ban chap hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Hội nghị lần thứ 1 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

(VLO) Ban Bí thư Trung ương khóa XIII gồm một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII  gồm:

1. Đồng chí Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

2. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

3. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc;

4. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương

5. Đồng chí Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ