Người nước ngoài kết hôn với nhau tại Việt Nam cần đáp ứng điều kiện gì?

Cập nhật, 14:21, Thứ Năm, 06/06/2024 (GMT+7)

Tôi có 2 người bạn thân mang quốc tịch Anh đang thường trú tại Việt Nam và họ dự định sẽ kết hôn trong nước. Xin hỏi trong trường hợp này cả 2 phải đáp ứng điều kiện gì mới có thể đăng ký kết hôn?

Trần Như Thục

(Tam Bình)

Trả lời:

Theo khoản 2, Điều 126 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định kết hôn có yếu tố nước ngoài, việc kết hôn giữa những người nước ngoài thường trú ở Việt Nam tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam phải tuân theo các quy định của luật này về điều kiện kết hôn. Tại Điều 8 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định điều kiện kết hôn như sau:

- Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện: nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên; việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định; không bị mất năng lực hành vi dân sự; việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2, Điều 5 của luật này.

- Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.

Như vậy, những người nước ngoài thường trú ở Việt Nam kết hôn với nhau tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam phải đáp ứng điều kiện theo các quy định trên.

TP. PHÒNG BẠN ĐỌC