Quy định về ủy quyền trong tố tụng dân sự

Cập nhật, 15:01, Thứ Tư, 05/06/2024 (GMT+7)

Tôi là nguyên đơn trong một vụ kiện dân sự về tranh chấp đất đai. Tuy nhiên do điều kiện đi lại khó khăn và thời gian không cho phép nên tôi không thể tham gia vụ kiện. Vậy tôi có thể ủy quyền cho người khác thay tôi bảo vệ quyền lợi không?

Trần Hồng Nga

(Vũng Liêm)

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 85 Bộ luật Tố tụng dân sự (TTDS), người đại diện trong TTDS bao gồm người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền. Người đại diện có thể là cá nhân hoặc pháp nhân theo quy định của Bộ luật Dân sự. Người đại diện theo pháp luật theo quy định của Bộ luật Dân sự là người đại diện theo pháp luật trong TTDS, trừ trường hợp bị hạn chế quyền đại diện theo quy định của pháp luật. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khác cũng là người đại diện theo pháp luật trong TTDS của người được bảo vệ.

Người đại diện theo ủy quyền theo quy định của Bộ luật Dân sự là người đại diện theo ủy quyền trong TTDS. Đối với việc ly hôn, đương sự không được ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham gia tố tụng. Trường hợp cha, mẹ, người thân thích khác yêu cầu tòa án giải quyết ly hôn theo quy định tại khoản 2, Điều 51 của Luật Hôn nhân và Gia đình thì họ là người đại diện. Ngoài ra, tại Điều 86 Bộ luật TTDS, người đại diện theo pháp luật trong TTDS thực hiện quyền, nghĩa vụ TTDS của đương sự trong phạm vi mà mình đại diện. Người đại diện theo ủy quyền trong TTDS thực hiện quyền, nghĩa vụ TTDS của đương sự theo nội dung văn bản ủy quyền.

Như vậy, bạn có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác đại diện trong TTDS, người đại diện có thể thay mặt bạn tham gia TTDS, trừ trường hợp bạn là đương sự trong vụ việc ly hôn thì không thể ủy quyền cho người khác tham gia thay mình.

NT. PHÒNG BẠN ĐỌC