Các loại phí liên quan đến hoạt động cho vay

Cập nhật, 14:21, Thứ Năm, 06/06/2024 (GMT+7)

Tôi thế chấp tài sản để vay vốn tại ngân hàng trong thời hạn 10 năm. Nay tôi muốn thanh toán khoản vay trước hạn thì có phải đóng phí gì không?

Võ Mỹ Lệ

(Vũng Liêm)

Trả lời:

Điều 14 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN quy định phí liên quan đến hoạt động cho vay. Cụ thể, tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về việc thu các khoản phí liên quan đến hoạt động cho vay, gồm: phí trả nợ trước hạn trong trường hợp khách hàng trả nợ trước hạn, phí trả cho hạn mức tín dụng dự phòng, phí thu xếp cho vay hợp vốn, phí cam kết rút vốn kể từ thời điểm thỏa thuận cho vay có hiệu lực đến ngày giải ngân vốn vay lần đầu, các loại phí khác liên quan đến hoạt động cho vay được quy định cụ thể tại văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Còn tại Điều 470 Bộ luật Dân sự có quy định, đối với hợp đồng vay có kỳ hạn và không có lãi thì bên vay có quyền trả lại tài sản bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên cho vay một thời gian hợp lý, còn bên cho vay chỉ được đòi lại tài sản trước kỳ hạn, nếu được bên vay đồng ý. Đối với hợp đồng vay có kỳ hạn và có lãi thì bên vay có quyền trả lại tài sản trước kỳ hạn, nhưng phải trả toàn bộ lãi theo kỳ hạn, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

Theo quy định trên, trường hợp khách hàng thanh toán trước hạn khoản vay thì phải đóng toàn bộ lãi theo kỳ hạn vay có thế chấp và phí trả nợ trước hạn, trừ trường hợp tổ chức tín dụng và khách hàng có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

NT. PHÒNG BẠN ĐỌC