Đang bị tạm giữ, được nhận quà của người thân không?

Cập nhật, 10:00, Thứ Năm, 09/03/2023 (GMT+7)

(VLO) Cháu tôi vi phạm pháp luật và bị cơ quan chức năng tạm giữ. Tôi muốn gửi đồ dùng sinh hoạt và tư trang cá nhân cho cháu sử dụng trong thời gian này nhưng không biết như vậy có được không?

Võ An Nam (Bình Tân)

Trả lời: Khoản 2, Điều 9 Thông tư 34/2017/TT-BCA quy định các loại quà mà thân nhân người bị tạm giữ, người bị tạm giam được gửi gồm: tiền, thuốc chữa bệnh, thuốc bổ, đồ ăn, uống, đồ dùng sinh hoạt và tư trang cá nhân (trừ các đồ vật thuộc danh mục cấm).

Trong trường hợp đặc biệt để phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo sức khỏe cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam, thủ trưởng cơ sở giam giữ quyết định tạm dừng việc nhận quà là đồ ăn, uống.

Còn tại Điều 27 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam quy định chế độ ăn, ở của người bị tạm giữ, người bị tạm giam.

Trong đó, tại khoản 2 của điều này quy định người bị tạm giữ được nhận quà của thân nhân gửi trong thời gian bị tạm giữ không quá một lần, nếu gia hạn tạm giữ thì mỗi lần gia hạn tạm giữ được nhận quà một lần.

Người bị tạm giam được nhận quà của thân nhân gửi đến không quá 3 lần trong 1 tháng. Định lượng quà là đồ ăn, uống cho mỗi lần gửi không được vượt quá 3 lần tiêu chuẩn ăn ngày thường.

Thủ trưởng cơ sở giam giữ tổ chức tiếp nhận, kiểm tra loại bỏ các vật bị cấm và giao đầy đủ cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam; kiểm tra, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi chiếm đoạt quà, đồ dùng sinh hoạt của người bị tạm giữ, người bị tạm giam.

Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định cụ thể loại quà mà thân nhân người bị tạm giữ, người bị tạm giam được phép gửi.

Như vậy, đồ dùng sinh hoạt và tư trang cá nhân là một trong các loại quà mà thân nhân người bị tạm giữ được gửi. Tuy nhiên, người bị tạm giữ được nhận quà của thân nhân gửi trong thời gian bị tạm giữ không quá một lần, nếu gia hạn tạm giữ thì mỗi lần gia hạn tạm giữ được nhận quà một lần.

NT. PHÒNG BẠN ĐỌC