Chuyển đất nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu năm, cần xin phép không?

Cập nhật, 21:38, Thứ Tư, 01/03/2023 (GMT+7)

Gia đình tôi có thửa đất nuôi trồng thủy sản, nay do thay đổi mô hình kinh tế nên tôi muốn chuyển sang đất trồng cây lâu năm thì có phải xin phép cơ quan có thẩm quyền không?

Phan Cẩm Giang

(Trà Ôn)

Trả lời:

Điều 11 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT (sửa đổi bởi khoản 1, Điều 12 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT) quy định các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động. Đó là, chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác gồm: đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt; đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm. Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu năm.

Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở. Chuyển đất thương mại, dịch vụ sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất xây dựng công trình sự nghiệp.

Như vậy, chuyển đất nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu năm là một trong các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động.

NT. PHÒNG BẠN ĐỌC