Điều kiện hỗ trợ khám chữa bệnh nghề nghiệp

Cập nhật, 21:38, Thứ Tư, 01/03/2023 (GMT+7)

Tôi nghe nói hiện nay người sử dụng lao động (LĐ) được hỗ trợ kinh phí để khám chữa bệnh nghề nghiệp cho người LĐ. Vậy để được hỗ trợ chế độ này thì người LĐ cần đáp ứng những điều kiện gì? Mức hỗ trợ bao nhiêu?

Trần Thị Tố Uyên

(Long Hồ)

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 16 Nghị định 88/2020/NĐ-CP, người sử dụng LĐ được hỗ trợ kinh phí để khám bệnh nghề nghiệp cho người LĐ theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 56 Luật An toàn, vệ sinh LĐ khi người LĐ có đủ các điều kiện sau đây:

Có thời gian đóng bảo hiểm tai nạn LĐ, bệnh nghề nghiệp đủ từ 12 tháng trở lên và đang tham gia tính đến tháng liền kề trước tháng đề nghị hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp cho người LĐ.

Đã được phát hiện bệnh nghề nghiệp tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp.

Cũng theo Nghị định 88/2020/NĐ-CP, tại Điều 17 quy định về mức hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp như sau:

Mức hỗ trợ bằng 50% chi phí khám bệnh nghề nghiệp tính theo biểu giá khám bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành tại thời điểm người LĐ khám bệnh nghề nghiệp sau khi đã được BHYT chi trả, nhưng không quá 800.000 đ/người/lần khám.

Số lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi người LĐ là 2 lần và trong 1 năm chỉ được nhận hỗ trợ 1 lần.

TP. PHÒNG BẠN ĐỌC