60 ngày kể từ ngày sinh con, cha hoặc mẹ có trách nhiệm đăng ký khai sinh

Cập nhật, 06:06, Thứ Sáu, 10/03/2023 (GMT+7)

(VLO) Vợ tôi được bác sĩ chẩn đoán dự sinh vào đầu tháng 4 tới. Tôi nghe nói 60 ngày kể từ ngày sinh con, cha mẹ phải đăng ký khai sinh cho con đúng không?

Phan Tuấn Hải (Vũng Liêm)

Trả lời: Khoản 1, Điều 15 Luật Hộ tịch quy định, trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày sinh con, cha hoặc mẹ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho con.

Trường hợp cha, mẹ không thể đăng ký khai sinh cho con thì ông hoặc bà hoặc người thân thích khác hoặc cá nhân, tổ chức đang nuôi dưỡng trẻ em có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em.

Công chức tư pháp- hộ tịch thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc đăng ký khai sinh cho trẻ em trên địa bàn trong thời hạn quy định, trường hợp cần thiết thì thực hiện đăng ký khai sinh lưu động.

Như vậy, về trách nhiệm của cha, mẹ thì trong thời hạn 60 ngày từ ngày con được sinh ra phải đăng ký khai sinh cho con.

NT. PHÒNG BẠN ĐỌC