Hợp đồng không ghi yêu cầu bồi thường thì không phải bồi thường

Cập nhật, 01:08, Thứ Sáu, 06/01/2023 (GMT+7)

Tôi nhận chuyển nhượng thửa đất nhưng mới đặt cọc và trong hợp đồng đặt cọc không có nội dung yêu cầu bồi thường nếu vi phạm hợp đồng. Theo đó, tôi bỏ cọc, không chuyển nhượng đất nữa thì có phải bồi thường không?

Phạm Thanh Hậu

(TX Bình Minh)

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 2, Điều 328 Bộ luật Dân sự thì đặt cọc là thỏa thuận của hai bên với một khoảng thời gian trước khi thực hiện hoặc ký kết hợp đồng chuyển nhượng tài sản. Trường hợp sau thời hạn thỏa thuận, bên đặt cọc không thực hiện việc ký hợp đồng thì số tiền dùng để đặt cọc sẽ thuộc về bên nhận cọc.

Ngoài ra, Điều 30 Bộ luật Dân sự có quy định, khi một bên vi phạm hợp đồng thì cần xem xét hợp đồng hoặc thỏa thuận đặt cọc có quy định bồi thường không. Nếu hai bên có thỏa thuận và ghi rõ về yêu cầu bồi thường thì bên vi phạm phải bồi thường theo thỏa thuận. Nếu trong hợp đồng không có yêu cầu bồi thường thì bạn chỉ mất số tiền đặt cọc mà không phải bồi thường.

TT. PHÒNG BẠN ĐỌC