Tài sản đấu giá được bán cho người duy nhất tham gia

Cập nhật, 07:30, Thứ Năm, 24/11/2022 (GMT+7)

Tôi tham gia đấu giá tài sản nhưng nếu chỉ mình tôi đăng ký thì tài sản đó có được bán cho tôi không?

Nguyễn Thanh Nhã

(Tam Bình)

Trả lời:

Điều 49 Luật Đấu giá tài sản quy định, khi đã hết thời hạn mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá thì tài sản được bán cho người đó nếu người có tài sản đấu giá đồng ý bằng văn bản. Việc đấu giá tài sản chỉ được tiến hành sau khi đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục và không có khiếu nại liên quan đến trình tự, thủ tục cho đến ngày tổ chức cuộc đấu giá. Biên bản đấu giá ngoài nội dung theo quy định phải thể hiện quá trình đấu giá chỉ có một người tham gia hoặc chỉ có một người trả giá, chấp nhận giá hợp lệ và có ý kiến đồng ý của người có tài sản đấu giá.

Căn cứ quy định trên, nếu cuộc đấu giá được tổ chức đúng quy định và được chủ tài sản đồng ý thì dù chỉ có mình bạn tham gia đấu giá, tài sản đó sẽ được bán cho bạn.

TT. PHÒNG BẠN ĐỌC