Nghỉ bệnh lâu ngày có bị cắt hợp đồng lao động?

Cập nhật, 12:27, Thứ Tư, 16/11/2022 (GMT+7)

(VLO) Tôi ký hợp đồng lao động (LĐ) 16 tháng với một công ty và đã làm việc được 8 tháng, tuy nhiên tôi bị bệnh và đã phải nghỉ 3 tháng nay để điều trị. Như vậy, công ty có chấm dứt hợp đồng LĐ với tôi hay không?

Lê Tấn Tài (Bình Tân)

Trả lời: Điều 36 Bộ luật LĐ quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng LĐ của người sử dụng LĐ. Theo đó, người sử dụng LĐ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng LĐ trong trường hợp sau đây: Người LĐ bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng LĐ không xác định thời hạn hoặc đã điều trị 6 tháng liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng LĐ xác định thời hạn có thời hạn từ 12 - 36 tháng hoặc quá nửa thời hạn hợp đồng LĐ đối với người làm việc theo hợp đồng LĐ xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng LĐ chưa hồi phục.

Như vậy, theo quy định như trên, nếu bạn bị bệnh điều trị liên tục trong 6 tháng mà khả năng LĐ chưa hồi phục thì công ty mới có quyền chấm dứt hợp đồng LĐ với bạn.

NT. PHÒNG BẠN ĐỌC