Đang học thạc sĩ được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự không?

Cập nhật, 06:03, Thứ Năm, 17/11/2022 (GMT+7)

(VLO) Cháu tôi lúc học ĐH đã được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, hiện nay cháu đang học tiếp chương trình thạc sĩ. Vừa rồi, địa phương gửi giấy báo khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự nên tôi muốn biết trường hợp của cháu tôi lần này có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự không?

Lê Thành Nam (Bình Tân)

Trả lời: Khoản 1, Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự được bổ sung bởi điểm c, khoản 1, Điều 49 Luật Dân quân tự vệ quy định các trường hợp được tạm hoãn gọi nhập ngũ. Cụ thể, chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của hội đồng khám sức khỏe.

Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được UBND cấp xã xác nhận.

Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61 - 80%. Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.

Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 3 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do UBND cấp tỉnh trở lên quyết định.

Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ ĐH hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục ĐH, trình độ CĐ hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo. Dân quân thường trực.

Như vậy, hiện nay pháp luật chưa có quy định nào về việc đang học thạc sĩ thì được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

NT. PHÒNG BẠN ĐỌC