Được miễn chế độ tập sự nếu đã làm công việc phù hợp với vị trí tuyển dụng

Cập nhật, 07:28, Thứ Năm, 24/11/2022 (GMT+7)

Tôi có bằng ĐH ngành tài chính - kế toán và đã làm việc tại một công ty tư nhân hơn 2 năm, có tham gia BHXH. Nếu tôi được tuyển vào công chức cấp xã với vị trí việc làm kế toán thì có được miễn thời gian tập sự không?

Lưu Ngọc Thu

(TP Vĩnh Long)

Trả lời:

Theo Thông tư 13/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ, người được tuyển dụng vào công chức cấp xã phải thực hiện chế độ tập sự để làm quen với môi trường công tác và công việc của chức danh công chức được tuyển dụng. Tuy nhiên, tại Điều 8 của thông tư này quy định, người được tuyển dụng vào chức danh văn phòng - thống kê, địa chính - nông nghiệp - xây dựng - đô thị - môi trường, tài chính - kế toán, tư pháp - hộ tịch, văn hóa - xã hội sẽ được miễn chế độ tập sự nếu có thời gian làm những công việc phù hợp và có đóng BHXH bắt buộc bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự, tương ứng với chức danh công chức cấp xã được tuyển dụng.

Căn cứ quy định trên, nếu bạn đáp ứng đủ các điều kiện đã nêu thì sẽ được miễn chế độ tập sự khi được tuyển dụng vào chức danh công chức cấp xã.

TT. PHÒNG BẠN ĐỌC