Đề xuất bổ sung cao tốc Mỹ Thuận- Cần Thơ vào dự án Trung Lương- Mỹ Thuận

Cập nhật, 11:32, Thứ Năm, 26/03/2020 (GMT+7)

Công ty CP BOT Trung Lương- Mỹ Thuận vừa có văn bản gửi Thủ tướng về “đề xuất giải pháp triển khai dự án cao tốc Mỹ Thuận- Cần Thơ bảo đảm thông toàn tuyến từ TP Hồ Chí Minh đến Cần Thơ trong năm 2021, hoàn thành năm 2022”.

Theo đó, nhà đầu tư này đề xuất điều chỉnh, mở rộng phạm vi dự án cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận, bổ sung đoạn cao tốc Mỹ Thuận- Cần Thơ (dài 23km) vào dự án này.

Về nguồn vốn, ngân sách nhà nước sẽ tham gia khoảng 2.400 tỷ đồng, phần còn lại do Công ty CP BOT Trung Lương- Mỹ Thuận cùng Tập đoàn Đèo Cả làm đầu mối cùng các đối tác huy động các nguồn vốn hợp pháp khác, nhằm đáp ứng tiến độ của dự án.

Theo nhà đầu tư, nếu bổ sung đoạn cao tốc Mỹ Thuận- Cần Thơ vào dự án Trung Lương- Mỹ Thuận sẽ rút ngắn thời gian triển khai còn khoảng 34 tháng thay vì 41 tháng nếu làm dự án mới, bảo đảm thông xe vào năm 2021, hoàn thành năm 2022.

Phương án này cũng rút ngắn thời gian thu phí hoàn vốn của toàn dự án trước đây từ 14 năm 8 tháng còn 12 năm 6 tháng (rút ngắn được 2 năm 2 tháng).

Tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh- Cần Thơ được chia thành 4 dự án thành phần gồm: TP Hồ Chí Minh- Trung Lương (đang vận hành, khai thác); Trung Lương- Mỹ Thuận (đang triển khai thi công); cầu Mỹ Thuận 2 (đang lựa chọn nhà đầu tư) và dự án Mỹ Thuận- Cần Thơ (chưa lựa chọn nhà đầu tư).

PV