Thiệt hại trên 34,4 tỷ đồng do hạn, mặn

Cập nhật, 21:09, Thứ Năm, 26/03/2020 (GMT+7)

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong công tác phòng, chống, nhưng từ đầu mùa khô năm 2019- 2020 đến nay mặn xâm nhập sâu, độ mặn cao duy trì lâu và mực nước sông, rạch xuống thấp, nên nhiều địa phương trong tỉnh đã bị ảnh hưởng về cây trồng và nguồn nước sinh hoạt bởi hạn, mặn.

Tổng hợp của Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho thấy, đến ngày 19/3, toàn tỉnh có 914,2ha cây trồng bị nhiễm mặn, tập trung ở 3 huyện Vũng Liêm, Mang Thít và Long Hồ; trong đó lúa vụ Đông Xuân, Hè Thu là 172,7ha (tỷ lệ thiệt hại từ dưới 30- 70%), cây màu vụ Đông Xuân là 0,3ha (tỷ lệ thiệt hại từ 30- 50%), 739,5ha cây lâu năm (thiệt hại dưới 30%) và 1,7ha cây giống bị hư hỏng. Ước thiệt hại trên 34,4 tỷ đồng. 

Nhóm cây lâu năm bị thiệt hại nhiều nhất là sầu riêng. Huyện có diện tích cây trồng bị nhiễm mặn nhiều nhất là Vũng Liêm (trên 711ha).

Ngoài ra, còn có 17.479,09ha cây trồng bị thiếu nước trong thời gian đóng cống ngăn mặn hoặc lúc thủy triều thấp (trong đó, lúa là 9.064ha, cây lâu năm: 6.847,06ha) và 72.419 hộ tại 35 trạm cấp nước sạch có thời đoạn đã sử dụng nguồn nước bị nhiễm.

Ngành chuyên môn đang hướng dẫn nhà vườn chăm sóc cây trồng còn lại, khắc phục lại hậu quả và sử dụng nguồn nước hợp lý để giảm bớt khó khăn, thiệt hại.

TRUNG CHÁNH