Nhiều hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Cập nhật, 11:31, Thứ Năm, 26/03/2020 (GMT+7)

Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND về việc ban hành Quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844) trên địa bàn tỉnh, vừa được HĐND tỉnh thông qua ngày 16/3/2020 và có hiệu lực từ ngày 26/3/2020.

Theo đó, hỗ trợ một phần kinh phí cho doanh nghiệp (DN) khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trả tiền công lao động trực tiếp; sử dụng các dịch vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; sử dụng không gian số, dịch vụ hỗ trợ trực tuyến; kinh phí sản xuất thử nghiệm, làm sản phẩm mẫu, hoàn thiện công nghệ và tham gia các khóa huấn luyện tập trung ngắn hạn ở nước ngoài.

Trong đó, ưu tiên hỗ trợ kinh phí cho các DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có thành tích xuất sắc, đạt thứ hạng cao tại cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước.

Hỗ trợ kinh phí sử dụng dịch vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo như đào tạo, marketing sản phẩm, đánh giá, định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ; tư vấn pháp lý, sở hữu trí tuệ… với kinh phí hỗ trợ không quá 80 triệu đồng/DN.

Hỗ trợ tối đa 50% kinh phí cung cấp không gian số, dịch vụ hỗ trợ trực tuyến; kinh phí sản xuất thử nghiệm, làm sản phẩm mẫu, hoàn thiện công nghệ cho DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo...

Thời gian, số lượng và mức hỗ trợ cũng được quy định cụ thể tại nghị quyết này.

AN HƯƠNG