Sở Giao thông- Vận tải

Tạm dừng tổ chức sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

Cập nhật, 11:33, Thứ Năm, 26/03/2020 (GMT+7)

Nhằm hạn chế các hoạt động tập trung đông người để chủ động phòng chống dịch COVID- 19, Sở Giao thông- Vận tải Vĩnh Long thông báo tạm dừng tổ chức sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 23/3/2020 đến khi có thông báo mới.

Theo đó, các học viên đăng ký sát hạch liên hệ các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lên trang Thông tin điện tử của Sở Giao thông- Vận tải tỉnh Vĩnh Long www.sgtvt.vinhlong.gov.vn để biết thời gian tổ chức sát hạch lại.

PV