Tư vấn và bảo vệ miễn phí trên 2.330 vụ việc

Cập nhật, 13:41, Thứ Sáu, 29/11/2019 (GMT+7)

+ Sẽ thành lập 2 chi nhánh trung tâm tư vấn pháp luật cấp huyện

Công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý luôn được Hội Luật gia và các trung tâm tư vấn trong tỉnh chú trọng, nâng cao về số lượng lẫn chất lượng phục vụ.

Nhiệm kỳ 2014- 2019, trên 1.000 trường hợp có yếu tố nước ngoài đã được hướng dẫn thủ tục, thiết lập hồ sơ, các quy định về luật di trú, du lịch, du học và hợp tác lao động; tư vấn cho kiều bào nước ngoài về các chính sách, chủ trương, thủ tục của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Bên cạnh, tư vấn cho hơn 8.400 vụ việc thuộc nhiều lĩnh vực dân sự, hình sự, hôn nhân gia đình, khiếu nại tố cáo; trong đó tư vấn miễn phí cho trên 2.200 vụ việc cho đối tượng chính sách, hộ nghèo, người dân tộc.

Đồng thời, tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho trên 2.500 vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, trong đó tham gia bảo vệ miễn phí cho trên 131 vụ việc.

Qua đó, góp phần đảm bảo tính công bằng, dân chủ trong quá trình tố tụng cũng như nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của quần chúng nhân dân, đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa, tính khách quan của vấn đề.

Nhiệm kỳ 2019- 2024, hội đề ra chỉ tiêu thành lập 2 chi nhánh trung tâm tư vấn pháp luật cấp huyện; thực hiện tốt đề án “xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý” giai đoạn 2017- 2021 trên địa bàn tỉnh; tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý đạt 90% trở lên thuộc các đối tượng có nhu cầu.

NGUYỄN PHƯƠNG