Toàn tỉnh có 139 hợp tác xã hoạt động hiệu quả

Cập nhật, 13:41, Thứ Sáu, 29/11/2019 (GMT+7)

+ Lợi nhuận trung bình của HTX trên 500 triệu đồng/năm

Đến nay, toàn tỉnh hiện có 139/143 hợp tác xã (HTX) đang hoạt động có hiệu quả (chiếm 97,2%), trong đó 75 HTX thuộc lĩnh vực nông nghiệp và 64 HTX ở lĩnh vực phi nông nghiệp. Doanh thu trung bình của HTX trên 8 tỷ đồng/năm, lợi nhuận trung bình trên 500 triệu đồng/năm.

Theo đó, thu nhập bình quân của thành viên HTX là 4,5 triệu đồng/tháng; thu nhập trung bình của lao động làm việc thường xuyên trong HTX là 4 triệu đồng/tháng.

Theo Sở Kế hoạch- Đầu tư, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng các HTX hoạt động khá ổn định. Số lượng HTX tăng dần và phát triển khá đồng đều, chất lượng hoạt động được nâng lên.

Trong đó, nhiều HTX được củng cố, đổi mới về tổ chức và hoạt động, xuất hiện một số HTX điển hình tiên tiến, hỗ trợ tốt hơn kinh tế hộ thành viên, tạo việc làm thường xuyên- tăng thu nhập cho người lao động.

SÔNG HẬU