Miền Nam

Nguồn vốn xây nông thôn mới cao nhất nước

Cập nhật, 14:15, Thứ Năm, 28/11/2019 (GMT+7)

Tổng nguồn vốn thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tại các tỉnh miền Nam từ năm 2010- 2019 đạt gần 932.500 tỷ đồng, cao nhất nước.

Thông qua các nguồn vốn, nhiều công trình hạ tầng được đầu tư khang trang đáp ứng nhu cầu người dân nông thôn.
Thông qua các nguồn vốn, nhiều công trình hạ tầng được đầu tư khang trang đáp ứng nhu cầu người dân nông thôn.

Theo đó, đã tăng mạnh từ mức 35% tổng số vốn của cả nước giai đoạn 1 (2010- 2015) lên mức 42% tổng số vốn của cả nước giai đoạn 2 (2016- 2019).

Thời gian qua, ngân sách trung ương đã bố trí khoảng 9.226 tỷ đồng cho chương trình xây dựng NTM tại các tỉnh miền Nam, trong đó 88,4% bố trí cho ĐBSCL.

Tại Vĩnh Long, vốn ngân sách trung ương đầu tư gần 505,3 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM (gồm: vốn đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp) và vốn trái phiếu chính phủ.

Nguồn vốn đầu tư phát triển được các tỉnh miền Nam tập trung thực hiện chủ yếu cho giao thông nông thôn (69%), còn lại là xây dựng trường học, cơ sở vật chất văn hóa, công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, thủy lợi.

Vốn sự nghiệp được ưu tiên hỗ trợ các nội dung: đào tạo nghề cho lao động nông thôn (17,5%), phát triển sản xuất theo chuỗi liên kết (15,5%), năng cao năng lực, giám sát và truyền thông về xây dựng NTM (12%), còn lại là hỗ trợ cho phát triển giáo dục, xử lý môi trường và cải tạo cảnh quan nông thôn.

Tin, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG