Trường hợp bên bảo lãnh không thực hiện đúng nghĩa vụ bảo lãnh

Cập nhật, 21:37, Thứ Ba, 28/07/2020 (GMT+7)

Tôi có cho người bạn mượn tiền. Để tôi yên tâm, bạn ấy có kêu người anh bà con của bạn ấy lại và cũng là người quen với tôi đứng ra làm người bảo lãnh, người này cũng đồng ý. Nhưng đến nay, đã đến hạn trả tiền, người mượn không trả, người bảo lãnh cũng không nói gì. Trường hợp này, tôi yêu cầu người bảo lãnh phải chịu trách nhiệm như thế nào?

L.V.T. (TP Bến Tre)

Trả lời:

Điều 342 Bộ luật Dân sự quy định trách nhiệm dân sự của bên bảo lãnh trường hợp anh hỏi như sau:

1. Trường hợp bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì bên bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ đó.

2. Trường hợp bên bảo lãnh không thực hiện đúng nghĩa vụ bảo lãnh thì bên nhận bảo lãnh (là anh) có quyền yêu cầu bên bảo lãnh thanh toán giá trị nghĩa vụ vi phạm và bồi thường thiệt hại.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ