Chia tài sản trong trường hợp sáp nhập tài sản riêng với tài sản chung khi ly hôn

Cập nhật, 05:44, Thứ Năm, 16/07/2020 (GMT+7)

Vợ chồng tôi cưới nhau trên 5 năm. Lúc đầu hạnh phúc nên chúng tôi quyết định nhập tài sản riêng của mỗi người vào tài sản chung của vợ chồng để có vốn làm ăn, nuôi con. Nhưng gần đây, hạnh phúc không còn, thậm chí muốn chia tay. Nếu chúng tôi ly hôn, theo tôi biết tài sản chung sẽ chia đôi, còn tài sản riêng đã sáp nhập vào nói trên, người ít, người nhiều không thể chia đôi thì chưa biết phải chia làm sao?

N.T.T. (Long Hồ)

Trả lời: Khoản 4 Điều 59 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định một trong những nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn trường hợp chị hỏi như sau: Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của luật này.

Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ, chồng có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ