Thế chấp tài sản gắn liền với đất mà không thế chấp quyền sử dụng đất

Cập nhật, 05:49, Thứ Sáu, 17/07/2020 (GMT+7)

Con tôi thế chấp căn nhà lấy tiền làm vốn, có giao kèo trước là không thế chấp đất, chỉ có nhà mà thôi. Nhưng bán buôn không thuận lợi nên không trả được nợ và gần đây chủ nợ đòi lấy nhà. Tôi rất lo vì nhà thế chấp là của con tôi cất nhưng đất cất nhà còn của tôi đứng tên, tôi chưa chuyển quyền sử dụng cho con tôi. Trường hợp này được giải quyết như thế nào?

Đ.Đ.H. (Mỹ Tho)

Trả lời: Khoản 2 Điều 326 Bộ luật Dân sự quy định việc thế chấp tài sản gắn liền với đất mà không thế chấp quyền sử dụng đất được giải quyết như sau: Trường hợp chỉ thế chấp tài sản gắn liền với đất mà không thế chấp quyền sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất thì khi xử lý tài sản gắn liền với đất, người nhận chuyển quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được tiếp tục sử dụng đất trong phạm vi quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển giao, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ