Trách nhiệm do cố ý tặng cho tài sản không thuộc sở hữu của mình

Cập nhật, 06:03, Thứ Ba, 21/07/2020 (GMT+7)

Tôi được người bạn tặng món quà có giá trị. Sau khi tôi sử dụng một thời gian thì người thân của người tặng đến đòi lại. Về lý tôi phải trả lại. Nhưng trường hợp này tôi là người vô tình không biết tài sản đó không phải của người tặng. Vậy, tôi có được yêu cầu chủ nhân của tài sản thanh toán lại cho tôi chi phí tôi sửa chữa làm tăng giá trị tài sản đó không?

L.T.K. (TP Vĩnh Long)

Trả lời: Chị không được yêu cầu chủ tài sản thanh toán chi phí cho chị, mà yêu cầu người đã lấy tài sản không phải của mình đem tặng cho chị thanh toán lại phần chi phí đó.

Bởi theo Điều 460 Bộ luật Dân sự, trách nhiệm do cố ý tặng cho tài sản không thuộc sở hữu của mình như chị nêu được quy định như sau: Trường hợp bên tặng cho cố ý tặng cho tài sản không thuộc sở hữu của mình mà bên được tặng cho không biết hoặc không thể biết về việc đó thì bên tặng cho phải thanh toán chi phí để làm tăng giá trị của tài sản cho bên được tặng cho khi chủ sở hữu lấy lại tài sản.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ