Người lập di chúc có quyền dành một phần di sản để tặng người khác

Cập nhật, 05:43, Thứ Năm, 23/07/2020 (GMT+7)

Sau khi ba tôi qua đời (mẹ tôi mất trước ba), anh em tôi mới biết ba tôi có lập di chúc phân chia di sản cho từng người con. Trong đó, ba tôi còn ghi thêm là tặng cho một phụ nữ là bạn thân của ba một món tài sản có giá trị. Người này không có mối quan hệ gì với gia đình tôi thì anh em chúng tôi có quyền không thực hiện lời di tặng này không?

Nguyễn Thị L. (TP Vĩnh Long)

Trả lời: Điều 624 Bộ luật Dân sự quy định: Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Theo đó, Điều 646 Bộ luật Dân sự quy định việc di tặng như sau:

1. Di tặng là việc người lập di chúc dành một phần di sản để tặng cho người khác. Việc di tặng phải được ghi rõ trong di chúc.

2. Người được di tặng là cá nhân phải còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người được di tặng không phải là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

3. Người được di tặng không phải thực hiện nghĩa vụ tài sản đối với phần được di tặng, trừ trường hợp toàn bộ di sản không đủ để thanh toán nghĩa vụ tài sản của người lập di chúc thì phần di tặng cũng được dùng để thực hiện phần nghĩa vụ còn lại của người này.

Do vậy, nếu di chúc của ba chị là hợp pháp thì anh em của chị phải thực hiện theo di nguyện trên của ba chị.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ