Vay tiền giúp bạn phải có nghĩa vụ trả nợ

Cập nhật, 05:48, Thứ Năm, 15/10/2020 (GMT+7)

Bạn tôi gặp khó khăn về tiền bạc nên có nhờ tôi vay giúp 30 triệu đồng và hứa sau 3 tháng sẽ trả. Lúc vay, tôi có viết giấy tay với chủ nợ và ghi rõ là vay dùm bạn có họ tên, địa chỉ cụ thể của người đó. Nhưng đến nay đã hơn 2 năm, bạn tôi vẫn chưa trả số tiền này và cũng không đóng lời nên nợ gốc cộng lãi gần 50 triệu đồng. Giờ chủ nợ cứ tìm tôi đòi và cho biết sẽ kiện ra tòa nếu tôi không trả số tiền trên. Theo quy định của pháp luật thì chủ nợ có quyền kiện tôi không và tôi có phải trả số nợ này?

Lê Tuyết Hương (TX Bình Minh)

Trả lời: Theo Điều 463 và Điều 466 Bộ luật Dân sự thì khi một người có đủ năng lực hành vi dân sự tự nguyện ký tên vào hợp đồng vay tiền giúp người khác là giao dịch đó có hiệu lực. 

Vì vậy khi đến hạn, người đứng tên vay tiền phải có nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi. Trường hợp người vay không thực hiện nghĩa vụ trả nợ thì bên cho vay có quyền nộp đơn khởi kiện ra tòa.

Trường hợp của bạn, chúng tôi liên hệ TAND TX Bình Minh và được trả lời dù giấy nợ có ghi bạn vay tiền giúp người khác nhưng trên giấy nợ thể hiện bạn là người đứng tên vay và trực tiếp giao dịch với chủ nợ nên việc vay tài sản được xác lập giữa bên cho vay với bạn chứ không phải với người bạn kia.

Do đó, nếu bạn không trả nợ đúng hạn thì bên cho vay có quyền khởi kiện ra tòa và bạn phải có trách nhiệm trả số nợ đó theo quy định của pháp luật.

Đối với người nhờ bạn vay tiền, nếu có đủ chứng cứ chứng minh thì bạn có quyền yêu cầu người đó trả lại khoản tiền vay cùng với lãi suất đã thỏa thuận hoặc khởi kiện ra tòa.

Nếu có căn cứ chứng minh việc đứng tên, ký vay tiền giúp người khác là do bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép thì bạn có quyền yêu cầu tòa án tuyên bố giao dịch dân sự đó vô hiệu.

PHÒNG BẠN ĐỌC