Tăng mức trợ cấp cho gia đình quân nhân dự bị

Cập nhật, 05:48, Thứ Năm, 15/10/2020 (GMT+7)

Tôi có con tham gia quân nhân dự bị tại địa phương, khi tập trung huấn luyện thì gia đình cũng được trợ cấp mỗi ngày bằng một ngày lương cơ bản. Tôi nghe nói từ tháng 8/2020, Nhà nước tăng mức trợ cấp cho gia đình quân nhân dự bị, có đúng vậy không và mức tăng cụ thể là bao nhiêu?

Nguyễn Văn Bình (Bình Tân)

Trả lời: Ngày 8/7/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2020/NĐ-CP quy định về chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên chính thức có hiệu lực từ ngày 21/8/2020.

Theo đó, mức trợ cấp cho gia đình quân nhân dự bị tăng từ một ngày lương cơ bản lên 160.000 đ/ngày đối với gia đình quân nhân dự bị thuộc diện lao động, học tập, làm việc trong các cơ quan, tổ chức, hưởng lương từ ngân sách nhà nước và 240.000 đ/ngày đối với gia đình quân nhân dự bị không thuộc các đối tượng trên.

Trường hợp quân nhân dự bị ốm đau, tai nạn đi khám bệnh, chữa bệnh thì gia đình cũng được hưởng trợ cấp nhưng không vượt quá thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu và huy động.

Theo Ban Quân lực- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long, mức trợ cấp mới này sẽ được đưa vào kế hoạch năm 2021, khi được cấp trên xét duyệt sẽ chính thức áp dụng.

PHÒNG BẠN ĐỌC