Mức trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật

Cập nhật, 05:42, Thứ Năm, 25/06/2020 (GMT+7)

Xin cho biết, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp xã hội, mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng và mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng dành cho người khuyết tật?

Phan Ngọc Thanh (Long Hồ)

Trả lời: Theo Điều 15, 16 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ và Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật thì mức chuẩn xác định mức trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng, mức cấp kinh phí nuôi dưỡng hàng tháng đối với người khuyết tật sống tại hộ gia đình, cộng đồng là 180.000đ (hệ số 1,0).

Hệ số 1,5 đối với người khuyết tật nặng (khi được hội đồng giám định y khoa kết luận có suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%).

Hệ số 2,0 đối với người khuyết tật đặc biệt nặng (khi được kết luận có suy giảm khả năng lao động trên 81%). Hệ số 2,0 đối với người khuyết tật nặng là trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi và người cao tuổi neo đơn. Hệ số 2,5 đối với người khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi, là trẻ em.

Trường hợp người khuyết tật thuộc diện hưởng các mức khác nhau chỉ được hưởng một mức.

PHÒNG BẠN ĐỌC