Quy định về giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

Cập nhật, 05:31, Thứ Tư, 24/06/2020 (GMT+7)

Tôi đang nuôi mẹ, năm nay bà đã 66 tuổi, hàng tháng có nhận lương hưu trên 3 triệu đồng. Xin hỏi, khi tính thuế thu nhập cá nhân của tôi có được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là mẹ tôi hay không?

Nguyễn Trâm Anh (TX Bình Minh)

Trả lời: Theo quy định tại khoản 1d Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân thì đối với cá nhân là cha đẻ, mẹ đẻ của người nộp thuế để được tính là người phụ thuộc của người nộp thuế (khi tính giảm trừ gia cảnh) phải đáp ứng đủ điều kiện sau: Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập trong năm không vượt quá 1 triệu đồng.

Như vậy, trường hợp của mẹ bạn mặc dù ngoài tuổi lao động nhưng có thu nhập hàng tháng hơn 3 triệu đồng, nên bạn không được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là mẹ bạn khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân.

PHÒNG BẠN ĐỌC