Đất lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản có được miễn trước bạ?

Cập nhật, 05:42, Thứ Năm, 25/06/2020 (GMT+7)

Gia đình tôi có một mảnh đất trồng lúa được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, nhưng do trồng lúa không hiệu quả kinh tế nên nay gia đình tôi muốn chuyển mục đích để nuôi trồng thủy sản. Xin hỏi, vậy khi chuyển mục đích sử dụng gia đình tôi có phải đóng phí trước bạ hay không?

Lê Minh Sang (Trà Ôn)

Trả lời: Theo quy định tại Điều 10 Luật Đất đai 2013 phân loại nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau: đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản; đất làm muối… Do đó, đất nuôi trồng thủy sản được xếp vào loại đất nông nghiệp.

Mặt khác, tại khoản 4 Điều 9 Nghị định 140/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ quy định, miễn lệ phí trước bạ trong trường hợp đất được Nhà nước giao, cho thuê hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm muối.

Như vậy, theo các quy định trên và tình trạng pháp lý của mảnh đất mà gia đình đang sử dụng đã được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, thì trường hợp này khi chuyển mục đích sử dụng được miễn lệ phí trước bạ.

PHÒNG BẠN ĐỌC